People for
Process Automation

Dịch vụ dành cho ngành nghề của bạn

  • Hãy liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ

    Chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật sẽ trả lời câu hỏi về thiết bị tại nhà máy của bạn. Bạn sẽ có câu trả lời phù hợp với tình trạng khẩn cấp của bạn, do đó giảm thiểu tối đa thời gian giải quyết vấn đề.

  • Tìm sản phẩm

    Công cụ tìm kiếm sản phẩm của chúng tôi giúp bạn tìm kiếm các thiết bị đo lường, phần mềm hoặc thành phần hệ thống phù hợp thông qua đặc tính sản phẩm.

  • Chọn lựa sản phẩm phù hợp ứng dụng với công cụ Applicator

    Chọn lựa sản phẩm phù hợp ứng dụng với công cụ Applicator

Bộ phận quản lý ArcelorMittal Zenica giờ đây đã có thể đưa ra những quyết định đúng đắn để giảm thiểu chi phí năng lượng.

Với các giải pháp và dịch vụ được cung cấp, bộ phận quản lý ArcelorMittal Zenica giờ đây đã có thể đưa ra những quyết định đúng đắn để giảm thiểu chi phí năng lượng.

Emir Krgo, Giám đốc lĩnh vực sản xuất
Bộ phận Nhà máy năng lượng, ArcelorMittal Zenica, Bosnia and Herzegovina

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn