Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Legal and General Terms and Conditions

Endress+Hauser International AG, Endress+Hauser Philippines Inc. and Endress+Hauser Vietnam Ltd.

Hereinafter you will find our legal document which we have made available for you to download.
  
Endress+Hauser International AG applies the General Terms and Conditions of Delivery and Service of Endress+Hauser International AG in Switzerland.
Endress+Hauser Philippines Inc. applies the General Terms and Conditions of Delivery and Service of Endress+Hauser Philippines Inc.
Endress+Hauser Vietnam Ltd. applies the General Terms and Conditions of Delivery and Service of Endress+Hauser Vietnam Ltd.

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn