Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Life sciences laboratory

Life Sciences: The pulse of life sciences

Trust a reliable partner who helps you achieve operational excellence

Today’s thriving biopharmaceutical industry demands high productivity and efficiency balanced with meticulous alignment to GMP standards. From our innovatory ASME-BPE compliant product portfolio enabling standardized production automation, reliable monitoring and predictive maintenance, to our expert consulting in process scale-up and operations optimization, Endress+Hauser offers the full solution. We speed time to market, sustain operational excellence, enhance productivity, and reduce risk.

Giải pháp của chúng tôi

Tải

    Năng lực ngành Khoa học đời sống

    Ngành Khoa học đời sống: tiến đến sự vận hành xuất sắc

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn