Tập đoàn Endress+Hauser

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Endress+Hauser tối ưu hóa giải pháp trong ngành công nghiệp với kết quả tốt hơn

Thành công của bạn là sứ mệnh của chúng tôi

Chúng tôi quản lý những thử thách khó khăn nhất cùa bạn trong môi trường khắc nghiệt.

Là một công ty gia đình thành công trong lĩnh vực tự động hóa qui trình sản xuất và phòng thí nghiệm, sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ Khách Hàng của mình cải tiến và sản xuất sản phẩm hiệu quả hơn. Chúng tôi tập trung vào bảy ngành công nghiệp chiến lược. Điều này giúp chúng tôi hỗ trợ Khách Hàng tốt hơn và cung cấp sản phẩm, giải pháp và dịch vụ phù hợp. Chúng tôi cung cấp danh mục thiết bị đo lường hoàn chỉnh dựa trên 60 năm kinh nghiệm.

Câu chuyện thành công

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn