Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Two women analyzing data on a screen

eProcurement integration

Integrating your procurement workflow with Endress+Hauser

If you have a high number of transactions per year, you can benefit from our ERP integration directly or via marketplaces/platforms such as SAP Ariba, Proactis, Elemica, Tungsten, Basware and others.

Lợi ích

 • Reduced process costs

 • Accelerated process throughput times

 • Increased process quality through less errors

1st step: Implement a PunchOut/OCI catalogue

Connect your procurement system with endress.com via a dynamic catalogue interface such as PunchOut (for SAP Ariba) or OCI (Open Catalogue Interface) to

 • Access our full product portfolio

 • Import order codes with your specific , prices & delivery times into your system

 • Transfer quotes to your ERP system

2nd step: Build up an ERP to ERP integration

Connect your back-end system with ours directly or via your third-party platform provider to enable the exchange of

 • Electronic purchase orders (ePO)

 • Electronic purchase order responses (ePOR)

 • Electronic advanced shipment notices (eASN)

 • Electronic invoices (eINV)

Watch this video to learn how to set up your ERP integration with Endress+Hauser.

Request more information about our eProcurement offer

Please leave your contact information and a message and your Endress+Hauser specialist will contact you as soon as possible.

What type of pre-process are you considering?
What type of backend-integration are you considering?
 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn