Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Endress+Hauser Temperature+System Products in Nesselwang, Germany

Endress+Hauser Temperature+System Products

Product center for temperature measurement, temperature engineered solutions and system products

Endress+Hauser Temperature+System Products is one of the leading global suppliers of temperature measurement, temperature engineered solutions and system products. The company employs about 700 associates worldwide, approx. 400 of whom at our headquarters in Nesselwang (Germany). Local divisions in Pessano (Italy), Greenwood (USA), Suzhou (China) and Aurangabad (India) guarantee customer proximity through production and services.

Liên hệ

  • Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG

    Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG

    Obere Wank 1

    87484 Nesselwang

    Đức

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn