Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Global Production facilities for temperature measurement

Company facts Endress+Hauser Temperature+System Products

Global production capabilities on temperature measurement, system products and data managers

Our global production facilities utilizes state-of-the-art production techniques and manufacturing technologies to ensure the quality of the instrumentation produced, as well as the safety of employees and the environment.

Liên hệ

 • Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG

  Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG

  Obere Wank 1

  87484 Nesselwang

  Đức

Tải

  Fact Sheet Endress+Hauser Temperature+System Products

  Competence center for temperature measurement, temperature engineered solutions and system products

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn