Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Company facts Endress+Hauser Temperature+System Products

Global production capabilities on temperature measurement, system products and data managers

Our global production facilities utilizes state-of-the-art production techniques and manufacturing technologies to ensure the quality of the instrumentation produced, as well as the safety of employees and the environment.

Liên hệ

Tải

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn