Tập đoàn Endress+Hauser

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Thiết bị đo lường hiện trường đo và kiểm tra quy trình sản xuất của bạn

Thiết bị đo lường hiện trường kiểm tra quy trình tự động hóa

Thiết bị đo lường hiện trường đo và kiểm tra lưu lượng, mức, áp suất, nhiệt độ và phân tích chất lỏng

Tùy vào mỗi ứng dụng thiết bị đo lường hiện trường là cần thiết để đo và kiểm tra các quá trình tự động hóa khác nhau. Đây là lý do tại sao thiết bị đo lường hiện trường của chúng tôi sử dụng các nguyên tắc đo khác nhau để vận hành trong mọi tình huống đáng tin cậy và chính xác. Hãy xem tdanh mục thiết bị đo lường quy trình hoàn chỉnh của chúng tôi để đo và kiểm tra, các thành phần hệ thống và các bộ phân tích dữ liệu để hiển thị dữ liệu, và các phần mềm và thiết bị ghi nhận dữ liệu để hỗ trợ tích hợp liền mạch các thiết bị đo lường hiện trường vào các hệ thống tự động hóa khác nhau.

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn