Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Thiết bị đo lường hiện trường đo và kiểm tra quy trình sản xuất của bạn

Thiết bị đo lường hiện trường kiểm tra quy trình tự động hóa

Thiết bị đo lường hiện trường đo và kiểm tra lưu lượng, mức, áp suất, nhiệt độ và phân tích chất lỏng

Tùy vào mỗi ứng dụng thiết bị đo lường hiện trường là cần thiết để đo và kiểm tra các quá trình tự động hóa khác nhau. Đây là lý do tại sao thiết bị đo lường hiện trường của chúng tôi sử dụng các nguyên tắc đo khác nhau để vận hành trong mọi tình huống đáng tin cậy và chính xác. Hãy xem tdanh mục thiết bị đo lường quy trình hoàn chỉnh của chúng tôi để đo và kiểm tra, các thành phần hệ thống và các bộ phân tích dữ liệu để hiển thị dữ liệu, và các phần mềm và thiết bị ghi nhận dữ liệu để hỗ trợ tích hợp liền mạch các thiết bị đo lường hiện trường vào các hệ thống tự động hóa khác nhau.

Tải

    Tailor-made field instrumentation, solutions and services

    Tailor-made field instrumentation, solutions and services supporting you to sustainably improve your processes and products. Discover your options.

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn