The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Hướng đi của doanh nghiệp

Định hướng chiến lược và các nguyên tắc cốt lõi của chúng tôi

Để thành công trong kinh doanh ta cần có một hướng đi rõ ràng. Tầm nhìn thể hiện nét đặc trưng của doanh nghiệp chúng tôi, từ đó thể hiện,sứ mệnh, và định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Tầm nhìn

Chúng tôi là một công ty gia đình thành công.

Trong tự động hóa quy trình và trong phòng thí nghiệm, khách hàng trên toàn cầu tin vào sản phẩm, giải pháp và dịch vụ của chúng tôi giúp họ cải tiến quy trình, và sản phẩm một cách bền vững.

Sứ mệnh

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng cải tiến và sản xuất sản phẩm hiệu quả hơn.

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn