Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Product picture of: AZT532

AZT532

AZT532
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

A 35-hole perforated plate flow
conditioner for thermal mass flowmeter
sensor AT 70 and AT 70W.
It reduces the inlet path required
to 5 diameters of straight piping and
is independent of inlet conditions.
The plate flow conditioner is mounted
between two flanges 8 D upstream and
centered using mounting bolts (not
supplied).

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn