Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

pH-measuring cable CPK 6

Product picture of: CPK6

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

Connecting cable for SENSOPAC system
With fitted plugs and auxillary
0.75mm cores for temperature and PAL
Diameter: 11mm; PVC Sheath
Temperature range: -25...+85oC

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn