Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Micropilot FMR131

Product picture of: Micropilot FMR131

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Level radar

 • Characteristic / Application

  Characteristic / Application

 • Supply / Communication

  4-wire (HART/RS485)

 • Frequency

  ~6 GHz

 • Accuracy

  +/- 10 mm

 • Process temperature

  -40 °C ... 150 °C
  (-40 °F ... 302 °F)

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  Vacuum ... 40 bar
  (Vacuum ... 580 psi)

 • Main wetted parts

  PTFE

 • Process connection

  DN80 ... DN150 / 3" ... 6"

 • Application

  Application

 • Max. measurement distance

  Max. measurement distance

 • https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/technicalinfo/Radar_Mediengruppe_en.jpg
 • Communication

  4 ... 20 mA HART
  Relay

 • Certificates / Approvals

  ATEX
  FM
  CSA
  TIIS
  3A

 • Successor

  test succ

 • Application limits

  Application limits

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn