Liquiphant M OTL50

Product picture of: OTL50

Measurement: point Level,
Vibronic.
Application: liquids.
Point level:
:: SIL2/3, IEC61508/IEC61511-1.
:: Millimeter precision switch point.
:: Application safety:
independent of liquid attribute,
independent of built up.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn