Terminal Head TA21E

Product picture of:  TA21E

Retainer for terminal block or head
transmitter.
Cover: srewable.
Material: aluminum.
Max. temp.: +100 oC; ATEX +95 oC.
Protection: IP65.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

  • Sản phẩm cũ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn