Insert TPR300

Product picture of: Insert TPR300

Replaceable insert (MgO) to use with
TR6x line.
max. measuring range: -200...600oC
(depending on configuration).

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

  • Measuring principle

    Thermocouple

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn