Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Deltatop DN62S

Deltatop DN62S - Differential pressure flow ©Endress+Hauser

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Product headline

  Calculated volume or mass flow measurement. dp primary element (nozzle). ISA1932-nozzle or long radius nozzle.

 • Sensor features

  Internationally standardized ISO5167-3.
  Meter runs.
  Weld-In or flanged versions.
  Special materials.
  Compact or remote design.
  Optimizable for minimized pressure loss, improved uncertainty or maximized Turndown.
  Deltabar S/M differential pressure transmitter.

 • Nominal diameter range

  DN 50...800
  2" ... 32"

 • Max. measurement error

  typically < 1% (ISA1932-nozzle) or 2% (long radius nozzle) of calculated volume or mass acc. ISO5167 without calibration.
  Uncertainty of primary element excluding uncertainty of density or compensation.

 • Measuring range

  15 ... 225'000 m3/h
  75 kg/h ... 1'100 t/h at 10bar/230°C

 • Max. process pressure

  PN2,5 ... 400
  Cl.150 ... 2500

 • Medium temperature range

  Compact version:
  -200°C ... 200°C
  -328°F ... 392°F
  Remote version:
  -200°C ... 1000°C
  -328°F ... 1832°F

 • Degree of protection

  Transmitter (Deltabar):
  IP67
  NEMA6P

 • Display/Operation

  Transmitter (Deltabar):
  4-line display
  3 push buttons
  Quick setup
  HistoROM

 • Outputs

  Transmitter (Deltabar):
  4 ... 20 mA

 • Digital communication

  Transmitter (Deltabar):
  HART
  PROFIBUS PA
  FOUNDATION Fieldbus

 • Hazardous area approvals

  Transmitter (Deltabar):
  ATEX
  FM
  CSA
  IEC
  TIIS
  NEPSI

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Product headline

  Calculated volume or mass flow measurement. dp primary element (nozzle). ISA1932-nozzle or long radius nozzle.

 • Sensor features

  Internationally standardized ISO5167-3.
  Meter runs.
  Weld-In or flanged versions.
  Special materials.
  Compact or remote design.
  Optimizable for minimized pressure loss, improved uncertainty or maximized Turndown.
  Deltabar S/M differential pressure transmitter.

 • Nominal diameter range

  DN 50...800
  2" ... 32"

 • Max. measurement error

  typically < 1% (ISA1932-nozzle) or 2% (long radius nozzle) of calculated volume or mass acc. ISO5167 without calibration.

 • Measuring range

  0.5 ... 25'000m3/h

 • Max. process pressure

  PN2,5 ... 400
  Cl.150 ... 2500

 • Medium temperature range

  Compact version:
  -200°C ... 200°C
  -328°F ... 392°F
  Remote version:
  -200°C ... 1000°C
  -328°F ... 1832°F

 • Degree of protection

  Transmitter (Deltabar):
  IP67
  NEMA6P

 • Display/Operation

  Transmitter (Deltabar):
  4-line display
  3 push buttons
  Quick setup
  HistoROM

 • Outputs

  Transmitter (Deltabar):
  4 ... 20 mA

 • Digital communication

  Transmitter (Deltabar):
  HART
  PROFIBUS PA
  FOUNDATION Fieldbus

 • Hazardous area approvals

  Transmitter (Deltabar):
  ATEX
  FM
  CSA
  IEC
  TIIS
  NEPSI

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Product headline

  Calculated volume or mass flow measurement. dp primary element (nozzle). ISA1932-nozzle or long radius nozzle.

 • Sensor features

  Internationally standardized ISO5167-3.
  Meter runs.
  Weld-In or flanged versions.
  Special materials.
  Compact or remote design.
  Optimizable for minimized pressure loss, improved uncertainty or maximized Turndown.
  Deltabar S/M differential pressure transmitter.

 • Nominal diameter range

  DN 50...800
  2" ... 32"

 • Max. measurement error

  typically < 1% (ISA1932-nozzle) or 2% (long radius nozzle) of calculated volume or mass acc. ISO5167 without calibration.
  Uncertainty of primary element excluding uncertainty of density or compensation.

 • Measuring range

  15 ... 225'000m3/h

 • Max. process pressure

  PN2,5 ... 400
  Cl.150 ... 2500

 • Medium temperature range

  Compact version:
  -200°C ... 200°C
  -328°F ... 392°F
  Remote version:
  -200°C ... 1000°C
  -328°F ... 1832°F

 • Degree of protection

  Transmitter (Deltabar):
  IP67
  NEMA6P

 • Display/Operation

  Transmitter (Deltabar):
  4-line display
  3 push buttons
  Quick setup
  HistoROM

 • Outputs

  Transmitter (Deltabar):
  4 ... 20 mA

 • Digital communication

  Transmitter (Deltabar):
  HART
  PROFIBUS PA
  FOUNDATION Fieldbus

 • Hazardous area approvals

  Transmitter (Deltabar):
  ATEX
  FM
  CSA
  IEC
  TIIS
  NEPSI

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn