Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Memosens CPS97D - Digital non-glass pH electrode for heavily soiled media

Digital non-glass pH sensor Memosens CPS97D

Memosens ISFET sensor for heavily polluted media in chemical processes, paper or paint production

CPS97D
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Measurement range

  pH 0 to 14

 • Process temperature

  -15 to 110 °C (5 to 230 °F)

 • Process pressure

  Max. 11 bar abs. at 100 °C
  (Max. 159.5 psi at 212 °F)

Phạm vi ứng dụng

Memosens CPS97D is the specialist for fibrous media or media with a high content of suspended solids such as dispersions, precipitation, emulsions. Its unbreakable shaft ensures a long operating life while the open aperture guarantees reliable measurement under harsh process conditions. Memosens CPS97D is not the latest Memosens generation. To get information on the new Memosens CPS97E sensor with extended functionality, click here.

• Chemical processes


• Pulp and paper industry


• Contaminated media and suspended solids
- Dispersions
- Precipitation
- Emulsions


Lợi ích

 • Unbreakable for highest product safety

 • Open aperture for application in heavily soiled media

 • Chemically stable reference gel for long-term stable measurements

 • Application possible at low temperatures

 • Low maintenance thanks to long calibration intervals

 • Maximum process safety through non-contact inductive signal transmission

 • Enables predictive maintenance due to storage of sensor and process-specific data

Video

Lựa chọn Extended

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Sản phẩm cũ

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn