Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Heartbeat Technology: Pulse of your measurement

Heartbeat Technology – Taking the pulse of your measurement

Measuring instruments are significant assets for production processes. Measuring instruments, especially at the critical points, need to work stably and reliably 24/7. Therefore, their working and health status should be checked and managed regularly. Explore how Heartbeat Technology creates the differentiation and helps us manage the health of measuring instruments better.

Ngày tháng
13.08.2020
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn