Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Minicap OTC260

Point level switch, capacitive.
Rod probe.
Application: powder, bulk solids.
Sensor length 140mm, material PPS.
:: Active build-up compensation.
:: Independent of solids characteristic.
:: No moving parts.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn