Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Product picture of: SFE240

SFE240

SFE240
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

ControlCare Field Control (OPC) Server
Field-based Control System Software
CD-ROM installation set which includes:
Standard HSE OPC DA 2.xx Server
Standard IEC OPC DA 3.0 Server (opt.)
Hard-key for USB/Parallel Port

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn