Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Product picture of: TXU10

Configuration Kit TXU10

TXU10
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Connect and configure Endress+Hauser
temperature transmitters and system
products with a CDI interface and a USB
port of a Windows OS device.
::PC interface with USB-A or USB-C for
data and power delivery.
::Device connection through 4-pin plug.
::M12 adapter available.
Available configuration software:
::FieldCare/DeviceCare.
::ReadWin2000.

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn