Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Deltatop DP61D

Deltatop DP61D - Differential pressure flow ©Endress+Hauser

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Product headline

  Calculated volume or mass flow measurement. dp primary element (Pitot).

  Averaging pitot tube with 12mm diamond profile.

 • Sensor features

  Insertion system.

  Pipe size DN40...125 ; 1-1/2...5".

  Retractable version available.

  Bidirectional measurement.

  Compact or remote design.

  Deltabar S/M differential pressure transmitter.

 • Nominal diameter range

  DN 40...125

  1 -1/2" ... 5"

 • Max. measurement error

  typically 1% of calculated volume or mass.

  Uncertainty of primary element excluding uncertainty of density or compensation.

 • Measuring range

  25 ... 10'000m3/h

 • Max. process pressure

  PN6 ... 250

  Cl.300 ... 1500

 • Medium temperature range

  Compact version:

  -200°C ... 200°C

  -328°F ... 392°F  Remote version:

  -200°C ... 1000°C

  -328°F ... 1832°F

 • Degree of protection

  Transmitter (Deltabar):

  IP67

  NEMA6P

 • Display/Operation

  Transmitter (Deltabar):

  4-line display

  3 push buttons

  Quick setup

  HistoROM

 • Outputs

  Transmitter (Deltabar):

  4 ... 20 mA

 • Digital communication

  Transmitter (Deltabar):

  HART

  PROFIBUS PA

  FOUNDATION Fieldbus

 • Hazardous area approvals

  Transmitter (Deltabar):

  ATEX

  FM

  CSA

  IEC

  TIIS

  NEPSI

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Product headline

  Calculated volume or mass flow measurement. dp primary element (Pitot).

  Averaging pitot tube with 12mm diamond profile.

 • Sensor features

  Insertion system.

  Pipe size DN40...125 ; 1-1/2...5".

  Retractable version available.

  Bidirectional measurement.

  Compact or remote design.

  Deltabar S/M differential pressure transmitter.

 • Nominal diameter range

  DN 40...125

  1 -1/2" ... 5"

 • Max. measurement error

  typically 1% of calculated volume or mass.

  Uncertainty of primary element excluding uncertainty of density or compensation.

 • Measuring range

  25 ... 6'500 m3/h

  125 ... 33'000 kg/h at 10bar/230°C

 • Max. process pressure

  PN6 ... 250

  Cl.300 ... 1500

 • Medium temperature range

  Compact version:

  -200°C ... 200°C

  -328°F ... 392°F  Remote version:

  -200°C ... 1000°C

  -328°F ... 1832°F

 • Degree of protection

  Transmitter (Deltabar):

  IP67

  NEMA6P

 • Display/Operation

  Transmitter (Deltabar):

  4-line display

  3 push buttons

  Quick setup

  HistoROM

 • Outputs

  Transmitter (Deltabar):

  4 ... 20 mA

 • Digital communication

  Transmitter (Deltabar):

  HART

  PROFIBUS PA

  FOUNDATION Fieldbus

 • Hazardous area approvals

  Transmitter (Deltabar):

  ATEX

  FM

  CSA

  IEC

  TIIS

  NEPSI

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Product headline

  Calculated volume or mass flow measurement. dp primary element (Pitot).

  Averaging pitot tube with 12mm diamond profile.

 • Sensor features

  Insertion system.

  Pipe size DN40...125 ; 1-1/2...5".

  Retractable version available.

  Bidirectional measurement.

  Compact or remote design.

  Deltabar S/M differential pressure transmitter.

 • Nominal diameter range

  DN 40...125

  1 -1/2" ... 5"

 • Max. measurement error

  typically 1% of calculated volume or mass.

 • Measuring range

  1.0 ... 600m3/h

 • Max. process pressure

  PN6 ... 250

  Cl.300 ... 1500

 • Medium temperature range

  Compact version:

  -200°C ... 200°C

  -328°F ... 392°F  Remote version:

  -200°C ... 1000°C

  -328°F ... 1832°F

 • Degree of protection

  Transmitter (Deltabar):

  IP67

  NEMA6P

 • Display/Operation

  Transmitter (Deltabar):

  4-line display

  3 push buttons

  Quick setup

  HistoROM

 • Outputs

  Transmitter (Deltabar):

  4 ... 20 mA

 • Digital communication

  Transmitter (Deltabar):

  HART

  PROFIBUS PA

  FOUNDATION Fieldbus

 • Hazardous area approvals

  Transmitter (Deltabar):

  ATEX

  FM

  CSA

  IEC

  TIIS

  NEPSI

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
  • Order code 71071871

   Cutting ring DP61D, 316Ti

  • Order code 71071889

   Cutting ring connection DP61D, 316Ti

   Cutting ring, 316Ti. W/o extension.

  • Order code 71071894

   Cutting ring connection DP61D, steel

   Cutting ring, Steel. W/o extension.

  • Order code 52015813

   Gasket 17.7x24.0x2.7, PTFE, 4 pieces

   Usage: 3/5 valve manifold DA63M.

  • Order code 52019117

   Gasket 20.0x2.65, S-FKM 90, 4 pieces

   Gasket FKM Viton. Usage: Deltatop, Deltaset.

  • Order code 71071897

   Screw set UNF7/16x1-3/4", steel, Viton

   Consists of: 4x screw, length 1-3/4", steel. 2x seal FKM Viton. Usage: manifold, milled. DA63M, DPD61D/DPD62D/DPD63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Not for manifold + connection IEC61518, both side.

  • Order code 71071899

   Screw set UNF7/16x1-3/4", steel, PTFE

   Consists of: 4x screw, length 1-3/4", steel. 2x seal PTFE. Usage: manifold, milled. DA63M, DPD61D/DPD62D/DPD63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Not for manifold + connection IEC61518, both side.

  • Order code 71071900

   Screw set UNF7/16x2-1/4", steel, Viton

   Consists of: 4x screw, length 2-1/4", steel. 2x seal FKM Viton. Usage: manifold, forging. DA63M, DPD61D/DPD62D/DPD63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Not for manifold + connection IEC61518, both side.

  • Order code 71071901

   Screw set UNF7/16x2-1/4", steel, PTFE

   Consists of: 4x screw, length 2-1/4", steel. 2x seal PTFE. Usage: manifold, forging. DA63M, DPD61D/DPD62D/DPD63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Not for manifold + connection IEC61518, both side.

  • Order code 71285305

   Screw set UNF7/16x1-3/4", VA, Viton

   Consists of: 4x screw, length 1-3/4", VA. 2x seal FKM Viton. Usage: manifold, milled. DA63M, DP61D/DP62D/DP63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Not for manifold + connection IEC61518, both side.

  • Order code 71285307

   Screw set UNF7/16x1-3/4", VA, PTFE

   Consists of: 4x screw, length 1-3/4", VA. 2x seal PTFE. Usage: manifold, milled. DA63M, DP61D/DP62D/DP63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Not for manifold + connection IEC61518, both side.

  • Order code 71285308

   Screw set UNF7/16x2-1/4", VA, Viton

   Consists of: 4x screw, length 2-1/4", VA. 2x seal FKM Viton. Usage: manifold, forging. DA63M, DP61D/DP62D/DP63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Not for manifold + connection IEC61518, both side.

  • Order code 71285310

   Screw set UNF7/16x2-1/4", VA, PTFE

   Consists of: 4x screw, length 2-1/4", VA. 2x seal PTFE. Usage: manifold, forging. DA63M, DP61D/DP62D/DP63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Not for manifold + connection IEC61518, both side.

  • Order code
  • Order code
 • Sản phẩm cũ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn