Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
The OUSAF22 NIR/VIS absorption sensor monitors color and purity in Ex areas and hygienic processes.

Color sensor
OUSAF22

NIR/VIS absorption sensor for color and purity monitoring

OUSAF22
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Filter downloads

Back

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

Tải xuống nhiều nhất
22 tài liệu
  • Thông tin kĩ thuật (TI)

  OUSAF22 Technical Information

  • Thông tin kĩ thuật (TI)
  bản tiếng Anh - 03/2016
  New version available in English

  Optical sensor combined with the OUA260 flow assembly for the measurement of color concentrations

  • Hướng dẫn vận hành (BA)

  Operating Instructions Model OUM980 / Model OUSAF22

  • Hướng dẫn vận hành (BA)
  bản tiếng Anh - 10/2009
  New version available in English

  Model OUM980 Photometric Analyzer/ Model OUSAF22 Dual Beam Inline Color Sensor- Analyzer/Sensor to measure Spectral Absorbance

  • Hướng dẫn vận hành (BA)

  OUSAF22 Operating Instructions

  • Hướng dẫn vận hành (BA)
  bản tiếng Anh - 03/2016
  New version available in English

  Optical sensor for measuring color concentrations

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)

  OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10 Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich   Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas   Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
  bản tiếng Anh - 01/2018
  New version available in English

  Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas

  • Tài liệu về năng lực (CP)

  Prozessphotometer

  • Tài liệu về năng lực (CP)
  bản tiếng Đức - 09/2016
  New version available in English

  Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse

  • Tài liệu về năng lực (CP)

  Fotómetros para procesos

  • Tài liệu về năng lực (CP)
  bản tiếng Tây Ban Nha - 01/2015
  New version available in English

  Experiencia en análisis de líquidos

  • Tài liệu về năng lực (CP)

  Photomètres de process

  • Tài liệu về năng lực (CP)
  bản tiếng Pháp - 09/2016
  New version available in English

  Expertise en analyses physico-chimiques

  • Tài liệu về năng lực (CP)

  Process photometers

  • Tài liệu về năng lực (CP)
  bản tiếng Anh - 09/2016
  New version available in English

  Expertise in liquid analysis

  • Nghiên cứu tình huống (CS)

  C0362C In-line Sensor Provides Continuous Color Monitoring

  • Nghiên cứu tình huống (CS)
  bản tiếng Anh - 06/2010
  New version available in English

  OUSAF22 In-line maximizes in-line quality for optimum process and product control and productivity

  • Sự cải tiến (IN)

  OUSAF22 Der Farbexperte

  • Sự cải tiến (IN)
  bản tiếng Đức - 05/2013
  New version available in English

  Optischer Sensor OUSAF22 für genaue Inline-Farbmessung in Flüssigkeiten

  • Sự cải tiến (IN)

  The color expert

  • Sự cải tiến (IN)
  bản tiếng Anh - 05/2013
  New version available in English

  Optical sensor OUSAF22 for precise inline color measurement in liquids

  • AI (Ghi chú ứng dụng)

  High-quality sugar and no bittersweet suprise

  • AI (Ghi chú ứng dụng)
  bản tiếng Anh - 01/2021
  New version available in English

  Inline quality measurement in sugar production

  • AI (Ghi chú ứng dụng)

  Guter Zucker und keine bittersüße Überraschung

  • AI (Ghi chú ứng dụng)
  bản tiếng Đức - 01/2021
  New version available in English

  Inline-Qualitätsmessung inder Zuckerproduktion

  • Công bố của nhà sản xuất

  Product family: Absorbance, Turbidity and total suspended solids, UV

  • Công bố của nhà sản xuất
  bản tiếng Anh - 07/2022
  New version available in English

  Product root: OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF44-, OUSAF46-, OUSTF10- Declaration number: HE_00272_03.22 Manufacturer specification: Explosion protection Additional information: Simple Electrical Apparatus

  • Công bố của nhà sản xuất

  Product family: Absorbance, Turbidity and total suspended solids, UV

  • Công bố của nhà sản xuất
  bản tiếng Anh - 02/2016
  New version available in English

  Product root: OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF44-, OUSTF10- Declaration number: HE_00272_01.16 Additional information: Simple Electrical Apparatus

  • Tuyên bố của Liên minh Châu Âu

  Product family: Absorbance, Turbidity and total suspended solids, UV

  • Tuyên bố của Liên minh Châu Âu
  bản tiếng Anh - 11/2022
  New version available in English

  Product root: OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF44-, OUSAF46-, OUSTF10- Declaration number: EC_00310_04.16

  • Tuyên bố của Liên minh Châu Âu

  Product family: Absorbance, Cell growth, Turbidity and total suspended solids SOLIDS, UV

  • Tuyên bố của Liên minh Châu Âu
  bản tiếng Anh - 11/2022
  New version available in English

  Product root: OUSAF11-, OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF44-, OUSAF46-, OUSBT66-, OUSTF10- Declaration number : EC_00245_02.16

  • Đã đánh giá Hợp quy tại Vương quốc Anh

  Product family: Absorbance, Cell growth, Turbidity and total suspended solids, UV

  • Đã đánh giá Hợp quy tại Vương quốc Anh
  bản tiếng Anh - 11/2022
  New version available in English

  Product root: OUSAF11-, OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF44-, OUSAF46-, OUSBT66-, OUSTF10- Declaration number: UK_00499_02.22

  • Hỗn hợp

  Product family: Absorbance, Analog, Cell growth, CeraGel, CeraLiquid, Ceramax, CeraTex, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P , Isemax, Memosens, OrbiPac, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, OxyMax H, OxyMax W, PuriSys, Sensor, Spectrometer, TopHit, Turbidity and t otal suspended solids, Turbimax, UV, Viomax

  • Hỗn hợp
  bản tiếng Nga - 10/2021
  New version available in English

  Product root: CAS40D-, CAS51D-, CAS80E-, CCS120-, CCS120D-, CCS50-, CCS50D-, CCS51-, CCS51D-, CCS55D-, CCS58D-, CFS51-, CKF50-, CKI5 0-, CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15D-, CLS15E-, CLS16-, CLS16D-, CLS16E-, CLS19-, CLS21-, CLS21D-, CLS21E-, CLS30-, CLS50-, CLS50D-, C LS54-, CLS54D-, CLS82D-, CLS82E-, COS22-, COS22D-, COS22E-, COS41-, COS51D-, COS51E-, COS61-, COS61D-, COS81D-, COS81E-, CPF201-, CP F81-, CPF81D-, CPF81E-, CPF82-, CPF82D-, CPF82E-, CPL51E-, CPS11-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12-, CPS12D-, CPS12E-, CPS13-, CPS16D-, CPS1 6E-, CPS171D-, CPS21-, CPS31-, CPS31D-, CPS31E-, CPS341D-, CPS41-, CPS41D-, CPS41E-, CPS42-, CPS42D-, CPS42E-,CPS43-, CPS441-, CPS4 41D-, CPS471-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491-, CPS491D-, CPS61E-, CPS62E-, CPS64-, CPS71-, CPS71D-, CPS71E-, CPS72-, CPS

  • Hỗn hợp

  Product family: Absorbance, Analog, Cell growth, CeraGel, CeraLiquid, Ceramax, CeraTex, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P , Isemax, Memosens, OrbiPac, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, OxyMax H, OxyMax W, PuriSys, Sensor, Spectrometer, TopHit, Turbidity and t otal suspended solids, Turbimax, UV, Viomax

  • Hỗn hợp
  bản tiếng Nga - 07/2022
  New version available in English

  Product root: CAS40D-, CAS51D-, CAS80E-, CCS120-, CCS120D-, CCS50-, CCS50D-, CCS51-, CCS51D-, CCS55D-, CCS58D-, CFS51-, CKF50-, CKI5 0-, CLL47E-, CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15D-, CLS15E-, CLS16-, CLS16D-, CLS16E-, CLS19-, CLS21D-, CLS21E-, CLS30-, CLS50-, CLS50D-, CLS54-, CLS54D-, CLS82D-, COL37E-, COS22-, COS22D-, COS22E-, COS41-, COS51D-, COS51E-, COS61-, COS61D-, COS81D-, COS81E-, CPF201-, C PF81-, CPF81D-, CPF81E-, CPF82-, CPF82D-, CPF82E-, CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-, CPS11-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12-, CPS12D-, CP S12E-, CPS13-, CPS16D-, CPS16E-, CPS171D-, CPS21-, CPS31-, CPS31D-, CPS31E-, CPS341D-, CPS41-, CPS41D-, CPS41E-, CPS42-, CPS42D-, CP S42E-, CPS43-, CPS441-, CPS441D-, CPS471-, CPS471D-, CPS47D-, CPS47E-, CPS491-, CPS491D-, CPS61E-, CPS62E-, CPS64-,

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn