Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture temperature transmitter TMT111

iTEMP PCP TMT111

TMT111
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Filter downloads

Back

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

23 tài liệu
  • Thông tin kĩ thuật (TI)

  Technical Information iTEMP® TMT111, DIN rail

  • Thông tin kĩ thuật (TI)
  bản tiếng Anh - 12/2018
  New version available in English

  Universal temperature transmitter for resistance thermometers (RTD), thermocouples, resistance and voltage transmitters, PC programmable, for installation on DIN rail according to IEC 60715

  • Hướng dẫn vận hành (BA)

  iTEMP® TMT111, DIN rail Operating Instructions

  • Hướng dẫn vận hành (BA)
  bản tiếng Anh - 12/2018
  New version available in English

  Universal temperature transmitter for resistance thermometers (RTD), thermocouples, resistance and voltage transmitters, PC programmable, for installation on DIN rail according to IEC 60715

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)

  iTEMP TMT111

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
  bản tiếng Anh - 11/2008
  New version available in English

  CSA: Control Drawing IS, NI 141701112

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)

  iTEMP TMT111

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
  bản tiếng Anh - 11/2008
  New version available in English

  FM: Control Drawing IS, NI 141701111

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)

  iTEMP TMT111 ATEX: II2(1)G Ex ia IIC T4...T6 Gb Safety Instructions

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
  bản tiếng Anh - 03/2018
  New version available in English

  ATEX: II2(1)G Ex ia IIC T4...T6 Gb

  • Chứng nhận FM/CSA (ZD)

  Control Drawing FM iTEMP® TMT111, TMT117, TMT118

  • Chứng nhận FM/CSA (ZD)
  bản tiếng Anh - 02/2005
  New version available in English

  Temperature transmitter iTEMP® TMT111, TMT117, TMT118 Installation Notes for hazardous locations

  • Chứng nhận FM/CSA (ZD)

  Control Drawing CSA iTEMP® TMT111, TMT117, TMT118

  • Chứng nhận FM/CSA (ZD)
  bản tiếng Anh - 11/2004
  New version available in English

  Temperature transmitteriTEMP® TMT111, TMT117, TMT118 Installation Notes for hazardous locations

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)

  Temperature measurement

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)
  bản tiếng Anh - 05/2023
  New version available in English

  Thermometers and transmitters for the process industry

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)

  Temperaturmesstechnik

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)
  bản tiếng Đức - 02/2020
  New version available in English

  Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)

  温度計

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)
  bản tiếng Nhật - 02/2020
  New version available in English

  プロセス産業向けの温度計 および伝送器

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)

  Mesure de température

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)
  bản tiếng Pháp - 12/2019
  New version available in English

  Capteurs et transmetteurs pour les industries de process

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)

  Catálogo medición temperatura

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)
  bản tiếng Tây Ban Nha - 04/2018
  New version available in English

  Termómetros y transmisores para la industria de proceso

  • Công bố của nhà sản xuất

  Product family: DIN rail transmitter

  • Công bố của nhà sản xuất
  bản tiếng Anh - 03/2017
  New version available in English

  Product root: TMT111- Declaration number: HE_00452_01.17 Manufacturer specification: RoHS

  • Công bố của nhà sản xuất

  Product family: DIN rail transmitter, Field transmitter, HEAD TRANSMITTERS, PROCESS RTD DIRECT CONTACT, Process RTD general purpose, PROCESS RTD HEAVY DUTY, Process RTD hygienic, PROCESS TC DIRECT IN CONTACT, PROCESS TC GENERAL PURPOSE, Process TC heavy duty

  • Công bố của nhà sản xuất
  bản tiếng Nga - 03/2020
  New version available in English

  Product root: TMT111-, TMT112-, TMT121-, TMT122-, TMT127-, TMT128-, TMT142-, TMT162-, TPC100-, TSC310-, TST310- Declaration number: HE_00237_04.15 Manufacturer specification: Explosion protection, EMC Additional information: EAC

  • Tuyên bố của Liên minh Châu Âu

  Product family: DIN rail transmitter

  • Tuyên bố của Liên minh Châu Âu
  bản tiếng Anh - 06/2021
  New version available in English

  Product root: TMT111- Declaration number: EC_00163_02.16

  • Tuyên bố của Liên minh Châu Âu

  Product family: DIN rail transmitter

  • Tuyên bố của Liên minh Châu Âu
  bản tiếng Anh - 04/2016
  New version available in English

  Product root: TMT111- Declaration number: EC_00324_01.16

  • Hỗn hợp

  Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, ACCESSORIES: T_INSERTS, DIN rail transmitter, Field transmitter, HEAD TRANSMITTERS, PROCESS RTD DIRECT CONTACT, Process RTD general purpose

  • Hỗn hợp
  bản tiếng Nga - 11/2020
  New version available in English

  Product root: TET300-, TMT111-, TMT112-, TMT121-, TMT122-, TMT127-, TMT128-, TMT142-,TMT142B-, TMT162-, TMT180-, TMT181-, TMT182-, TMT187-, TMT188-, TMT71-, TMT72-, TMT80-, TMT82-, TMT84-, TMT85-, TPC100-, TPC300-,TS111-, TS211-, TST310-, TST602- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: EAEC N RU D-DE.AB53.B.01191/20

  • Bảo vệ chống cháy nổ

  Product family: DIN rail transmitter, Field transmitter, Head transmitters, Process RTD heavy duty, Process TC heavy duty, RTD therm ometer

  • Bảo vệ chống cháy nổ
  bản tiếng Anh - 07/2022
  New version available in English

  Product root: OTMT127-, OTMT128-, OTMT187-, OTMT188-, OTMT31-, OTMT80-, OTMT82-, OTMT84-, OTMT85-, TMT111-, TMT111L-, TMT112-, TMT11 2L-, TMT121-, TMT121L-,TMT122-, TMT125-, TMT127-, TMT128-, TMT142-, TMT142B-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162-, TMT162C-, TMT162R-, TMT1 65-, TMT180-, TMT180L-, TMT181-, TMT181L-, TMT182-, TMT182L-, TMT184-, TMT187-, TMT188-, TMT31-, TMT470L-, TMT71-, TMT72-, TMT80-, T MT82-, TMT84-, TMT85-, TMT86- Region: Great Britain Approval agency: CML Protection: Ex d, Ex e, Ex i, Ex m, Ex t

  • Bảo vệ chống cháy nổ

  Product family: DIN rail transmitter

  • Bảo vệ chống cháy nổ
  bản tiếng Anh - 06/2006
  New version available in English

  Product root: TMT111-, TMT117-,TMT118- Region: Canada, USA Approval agency: CSA Category: I/1,2/A,B,C,D/ Protection: IS, NI

  • Bảo vệ chống cháy nổ

  Product family: DIN rail transmitter

  • Bảo vệ chống cháy nổ
  bản tiếng Anh - 06/2006
  New version available in English

  Product root: TMT111-, TMT117-,TMT118- Region: Europe (ATEX) Approval agency: PTB Category: II 2(1) G Protection: Ex ia IIC T6...T4

  • Bảo vệ chống cháy nổ

  Product family: DIN rail transmitter

  • Bảo vệ chống cháy nổ
  bản tiếng Anh - 06/2006
  New version available in English

  Product root: TMT111-, TMT117-,TMT118- Region: USA Approval agency: FM Category: I/1,2/A,B,C,D/ Protection: AEx ia IIC T6...T4

  • Đo lường

  Product family: DIN rail transmitter, Field transmitter, Head transmitters

  • Đo lường
  bản tiếng Nga - 09/2021
  New version available in English

  Product root: TMT111-, TMT112-, TMT121-, TMT122-, TMT125-, TMT127-, TMT128-, TMT142-, TMT142B-, TMT162-, TMT180-, TMT181-, TMT182-, TMT187-, TMT188-, TMT71-, TMT72-, TMT80-, TMT82-, TMT84-, TMT85- Region: Russia Approvalagency: Rosstandart Approval number: 57947-19 Metrology type: Metrology

  • An toàn sản phẩm ở địa điểm thông thường

  Product family: Contactors/transmitters, DIN rail transmitter, ECO-GRAPH, FIELD TRANSMITTER, Head transmitters, Memo-Graph, PROCESS DISPLAYS, RTD-THERMOMETER

  • An toàn sản phẩm ở địa điểm thông thường
  bản tiếng Anh - 04/2019
  New version available in English

  Product root: RIA14-, RIA16-, RIA45-, RIA46-, RMA42-, RSG35-, RSG40-, RSG45-, TMR31-, TMR35-, TMT111-, TMT112-, TMT121-, TMT122-, TMT127-, TMT128-, TMT142-, TMT162-, TMT180-, TMT181-, TMT182-, TMT187-, TMT188-, TMT82-, TMT84-, TMT85-, TTR31-, TTR35- Region: Canada, USA Approval agency: UL

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn