Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture temperature transmitter iTEMP TMT71

iTEMP TMT71
Temperature transmitter

Transformation of sensor signals into stable and standardized output signals for all industries

TMT71
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Accuracy

  (Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
  (Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F

Phạm vi ứng dụng

Unsurpassed reliability, accuracy and long-term stability in critical processes across all industries. The configurable transmitter transfers converted signals from RTD and thermocouple (TC) temperature probes, as well as resistance and voltage signals. The standardized 4 to 20 mA output signal is used for process measurement. Swift and easy commissioning, operation and maintenance via PC software or with integrated Bluetooth® technology and Endress+Hauser SmartBlue App.

 • Bluetooth®-enabled or PC programmable temperature transmitter for the conversion of various input signals into a scalable, analog 4 to 20 mA output signal

 • Improved process efficiency and increased plant uptime

 • Universal input for resistance thermometers (RTD), thermocouples (TC), resistance transmitters (Ω) and voltage transmitters (mV)

 • Installation in terminal head form B as per DIN EN 50446

 • Installation in cabinets with DIN rail housing

 • Optional installation in field housing for Ex d applications

Lợi ích

 • Safe operation in hazardous areas thanks to international approvals

 • Reliable operation thanks to sensor and device monitoring

 • Integrated Bluetooth® interface for the wireless display of measured values and configuration via Endress+Hauser SmartBlue App, optional

 • User-friendly guided user interface concept also on-site via Bluetooth®

 • Available with plug-on display TID10

 • Diagnostics information according to NAMUR NE 107

Video

Lựa chọn Lean

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products