Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture temperature transmitter iTEMP TMT71

iTEMP TMT71
Temperature transmitter

Transformation of sensor signals into stable and standardized output signals for all industries

TMT71
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  The unit is not repairable

  • further parts
  • further parts

  Fixing kit cpl.TMT8x/7x (european)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71044061
  • further parts

  Fixing kit cpl. TMT8x/7x USA(american)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71044062
  • further parts

  TID10 Service cable

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71086650
  • further parts

  Terminal Head TA30A

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TA30A-
  • further parts

  Terminal Head TA30D

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TA30D-
  • further parts

  Terminal Head TA30H

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TA30H-
  • further parts

  Spare RFID TAG

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPRFID-

  Set mounting bracket wall cpl. W06 std

  Mã đơn hàng
  71123339

  Set mounting bracket pipe housing W06 st

  Mã đơn hàng
  71123342

  Adapter DIN rail mounting

  Mã đơn hàng
  71528231

  Service

  Mã đơn hàng
  DIENST-

  Display Unit Head Transmitter

  Mã đơn hàng
  TID10-

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn