The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

iTEMP TMT181
Temperature head transmitter

Transformation of sensor signals into stable and standardized output signals for all industries

 • iTEMP TMT181 
Temperature head transmitter ©Endress+Hauser
 • iTEMP TMT181 
Temperature head transmitter ©Endress+Hauser

Unsurpassed reliability, accuracy and long-term stability in critical processes over all industries. The configurable transmitter not only transfers converted signals from resistance thermometers (RTD) and thermocouples (TC), it also transfers resistance and voltage signals. The standardized output signal used for process measurement is a 4 to 20 mA signal. Swift and easy operation, visualization and maintenance by PC using operating software.

Lợi ích

 • High accuracy in total ambient temperature range

 • Ex certification: ATEX Ex ia and dust ex zone 22 in compliance with EN 50281-1; FM IS; CSA IS

 • Fault signal on sensor break or short circuit, NAMUR NE 43 compliant

  EMC to NAMUR NE 21, CE

 • Configuration during measurement using configuration kit

 • Galvanic isolation

 • Output simulation

 • Marine approval

Phạm vi ứng dụng

 • PC programmable (PCP) temperature head transmitter for converting various input signals into a scalable 4 to 20 mA analog output signal

 • Input: Resistance thermometer (RTD), thermocouple (TC), resistance transmitter (Ω), voltage transmitter (mV)

 • Configuration using a PC with configuration kit (PC-software ReadWin® 2000)

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Sản phẩm cũ / sản phẩm mới

Người tiền nhiệm: THT1, TMC134, TMC138, TMD831

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn