Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Experience for highest precision

Production processes

On 16 different production lines, we manufacture instruments which you can order in more than 1 million different variants. Our order-oriented production process ensures that every instrument is produced and assembled exactly according to the wishes of our customers. We work in accordance with Kanban and Kaizen principles and our associates thus pursue the declared goal of continually optimizing the production steps.

Liên hệ

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn