Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Độ chính xác tuyệt đối

Phòng thí nghiệm hiệu chuẩn được DAkkS chứng nhận

Từ năm 1994, chúng tôi đã thực hiện phòng thí nghiệm hiệu chuẩn được chứng nhận theo ISO17025. Chúng tôi thực hiện hiệu chuẩn có tính trích lục đối với thiết bị áp suất đo dương và đo âm, áp suất tuyệt đối, sự chênh áp, chân không và nhiệt độ. Dịch vụ của chúng tôi dành cho khách hàng: Khách hàng có thể yêu cầu trực tiếp dịch vụ hiệu chuẩn ISO17025 có tính trích lục (DKD/DAkkS) với cấu hình thiết bị.

Liên hệ

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn