Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Hygienic thermometer iTHERM TM412 - Imperial version US Style

iTHERM TM412
Imperial Hygienic Thermometer,
US style

For use in hygienic and aseptic applications in the Food & Beverages and Life Sciences industries

TM412
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Spare parts kit gasket Da21/10x2EPDM

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71383294
 • Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L, 3.1

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52018765
 • O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52021717
 • Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L, 3.1

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52028295
 • Weld-in adapter G3/4, d=55, 316L

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52001052
 • Weld-in adapter G3/4, 316L, 3.1

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52011897
 • O-ring 21.89x2.62 VMQ, FDA, 5 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52014473
 • Weld-in adapter G1, d=60, 316L

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52001051
 • Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52011896
 • O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52014472
 • Weld-in adapter G1, d=53, 316L, 3.1

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71093129
 • Weld-in adapter G1, adjustable, 316L

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52001221
 • Weld-in adapter G1, adjustable,316L, 3.1

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52011898
 • Profile gasket 29x36x3.7, FDA, 5 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52014424
 • Grip cap flexible yellow TPE

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71275424
 • Fixing kit cpl. TMT8x/7x USA(american)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71044062
 • Spare parts kit sealing TA30A/TA30D

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71182602
 • Commubox FXA291 (Hardware)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  51516983
 • iTHERM Insert imperial TS212

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TS212-
 • iTHERM TT412 Thermowell

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TT412-
 • iTEMP TMT162, Field Transmitter

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TMT162-
 • iTEMP TMT31, Transmitter 4-20mA

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TMT31-
 • iTEMP TMT36, Transmitter IO-Link

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TMT36-
 • iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TMT71-
 • iTEMP TMT72, Transmitter HART

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TMT72-
 • iTEMP TMT84, Transmitter PA

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TMT84-
 • iTEMP TMT85, Transmitter FF

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TMT85-
 • Display Unit Head Transmitter