Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Cắt giảm chi phí, nâng cao tính minh bạch

Quản lý hiệu chuẩn nâng cao tính khả dụng của nhà máy để vận hành

Nhờ thiết lập hợp đồng hiệu chuẩn dựa vào kết quả với Endress+Hauser và nhờ sự đơn giản hóa vận hành, nhà máy công nghệ sinh học lớn này đã giảm đáng kể nỗ lực và chi phí hiệu chuẩn tổng thể. Thời gian hiệu chuẩn cũng đã giảm, với tác động tích cực đến tỷ lệ khả dụng về vận hành của quy trình nhà máy.

quản lý hiệu chuẩn, cắt giảm chi phí, nâng cao tính minh bạch, lưu lượng kế, tính khả dụng của nhà máy để vận hành ©Endress+Hauser

Tổng quan về lợi ích

 • Giảm đáng kể chi phí hiệu chuẩn tổng thể sau 3 năm

 • Giảm 10% thời gian hiệu chuẩn, cho phép nâng cao tính khả dụng của quy trình sản xuất

 • Hơn 80% thời gian dành cho nguồn lực sản xuất nội bộ đã được phân bổ lại cho hoạt động kinh doanh cốt lõi

 • Tính minh bạch toàn diện trong việc quản lý các công việc được thực hiện

Thách thức

Địa điểm gồm nhiều đơn vị kinh doanh. Do việc vận hành độc lập và tách biệt nguồn nhân lực, khiến cho sự quản lý nội bộ về việc hiệu chuẩn của hơn 1000 thiết bị sử dụng tại nhà máy không được tối ưu hóa: lý do là thiếu kiểm soát chi phí, và giám sát sự hiện diện của nhà cung cấp, cùng với việc tối ưu hóa nguồn nhân lực nội bộ, cũng như nhiều tiêu chuẩn được sử dụng tại nhà máy v.v.

Giải pháp của chúng tôi

Endress+Hauser chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ quy trình hiệu chuẩn của hầu hết các thiết bị vận hành tại nhà máy. Trong phạm vi công việc của hợp đồng dựa vào kết quả mà chúng tôi đã thực hiện, thì đang được tiến hành dựa theo:

 • Các tiêu chuẩn chung và các quy trình được mở rộng

 • Một sự phối hợp tập trung và quản lý quy trình làm việc

 • Chia sẻ nguồn lực sản xuất nội bộ để phù hợp với sự thay đổi về khối lượng công việc

 • Họp báo cáo theo định kỳ thường xuyên

 • KPI liên quan

 • Phương pháp cải tiến liên tục

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn