Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Cải tiến quy trình lọc dầu ăn

C. Thywissen GmbH tin tưởng sử dụng công nghệ điều khiển quy trình của Endress+Hauser

C. Thywissen GmbH, có trụ sở tại Neuss, Đức, xử lý 2.000 tấn hạt dầu mỗi ngày. Một trong những điều kiện tiên quyết cần thiết là các quy trình giám sát, điều hòa và kiểm soát đáng tin cậy trong quy trình sản xuất dầu thực vật. Đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định và sử dụng tối ưu các nguồn lực sản xuất là ưu tiên cao nhất. Các thiết bị bền bỉ của Endress+Hauser liên tục thực hiện công tác đo lường trong toàn bộ quy trình sản xuất.

C. Thywissen tin tưởng sử dụng công nghệ đo lường quy trình của Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Kết quả

  • Giảm thời gian máy ngừng hoạt động

  • Ngăn ngừa lãng phí và sản phẩm lỗi

  • Tăng độ an toàn trong quy trình

  • Sử dụng tiết kiệm các nguồn lực sản xuất

Daniel Sengpiel, C. Thywissen GmbH, Đức

Endress+Hauser là đối tác có năng lực. Chúng tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi danh mục sản phẩm đa dạng và đáng tin cậy và sự phản hồi nhanh chóng bất cứ khi nào chúng tôi cần.

Daniel Sengpiel, Trưởng bộ phận Kỹ thuật Điện tử
C. Thywissen GmbH, Neuss, Đức

Thách thức cho Khách Hàng

Các nhà sản xuất dầu ăn phải giải quyết các thách thức để đảm bảo sản lượng cao, duy trì chi phí hoạt động ổn định và bảo toàn nguồn lực sản xuất hàng ngày mà không làm giảm chất lượng sản phẩm. Các quy trình sản xuất hiện đại, cải tiến, cũng như các thiết bị đáng tin cậy để đo các thông số quy trình quan trọng, đóng góp đáng kể vào việc giải quyết những thách thức này.

Giải pháp của chúng tôi

Danh mục sản phẩm đa dạng của Endress+Hauser đảm bảo kết quả đo đáng tin cậy trong tất cả các bước quy trình để đảm bảo tuân thủ các thông số liên quan đến chất lượng khi sản xuất dầu ăn. Lọc dầu, với các quá trình thứ cấp liên quan, là một quy trình quan trọng, với nhiệt độ, lưu lượng và áp suất đóng vai trò chính trong chất lượng sản phẩm và an toàn. Với thiết kế bền bỉ và chức năng đáng tin cậy, các thiết bị của chúng tôi đảm bảo sản xuất thuận lợi và bảo tồn tất cả các loại nguồn lực sản xuất.