Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Cooling water directly from the Baltic Sea

Turbidity measurement with the CUS52D plastic version

The Rostock power plant uses cooling water from the Baltic Sea and pumps it back into the sea after use in order to maintain the water cycle. A turbidity measurement must take place with the required supporting documentation to protect the environment and ensure that the water returned to the cycle does not contain any impurities.

Baltic Sea water used as cooling water in the power station ©Kraftwerks- und Netzgesellschaft mbH

KNG benefits with the Endress+Hauser solution from

 • Highly accurate measurements.

 • Reduced maintenance costs.

 • High availability.

 • Compliance with turbidity limit values and as documentary proof of the parameter for supervisory authorities.

Customer challenge

The power plant draws cooling water from the Baltic Sea and uses it almost untreated. It is pumped back into the Baltic sea after it has been used as cooling water. This process is monitored by means of the turbidity measurement as this parameter can be used to detect possible impurities and thus identify leaks in the cooling water cycle.

Our solution

The high salt concentration of the Baltic Sea water creates a very harsh environment for the material and regular maintenance. The plastic version of the new CUS52D turbidity sensor is used in order to increase the operating times of the turbidity sensor and prevent possible breakdowns due to corrosion. The resilient plastic of this sensor prevents material changes and any functional restrictions. The plastic sensor measures reliably even at low turbidity values.

Measuring instruments used

 • Turbidity sensor CUS52D-AA1HA3

 • Transmitter Liquiline CM442-AAM2A2F210AA 2

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn