Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Công tác bảo trì được hoạch định tốt

Nhà máy xử lý nước thải Thunersee thu được nhiều lợi ích khi truy cập nhanh chóng các dữ liệu về thiết bị

Nhà máy xử lý nước thải ở Thun, Thụy Sĩ, hiện đang tối ưu hóa công tác bảo trì công nghệ đo lường trong nhà máy nhờ truy cập trực tuyến các thông tin cập nhập về thiết bị.Các tài liệu và thông tin cần thiết có thể truy xuất và tải về nhanh chóng và dễ dàng, mức độ rủi ro của các thiết bị đối với quá trình có thể được đánh giá và chi phí cho phụ tùng thay thế được giảm đi.

Tối ưu hóa công tác bảo trì công nghệ đo lường nhờ truy cập trực tuyến các thông tin cập nhật về thiết bị ©Endress+Hauser

Các thông tin cập nhật về thiết bị cho phép nhà máy xử lý nước thải tại Thun, Thụy Sĩ giảm được chi phí bảo trì.

Kết quả

  • Các quá trình bảo trì được tốt hơn nhờ truy xuất trực tuyến nhanh chóng các tài liệu liên quan và thông tin đã được cập nhật.

  • Dễ dàng truy cập nhờ thao tác được thực hiện ngay trên hệ thống kiểm soát hiện tại

  • Công tác chuẩn hoá các phụ tùng và linh kiện thay thế giúp giảm quản lý lưu kho

Việc truy cập các thông tin liên quan đến thiết bị giúp nhà máy xử lý nước thải tối ưu hóa quá trình bảo trì.

Liên kết với hệ thống kiểm soát cho phép chúng tôi nhanh chóng xác định thiết bị khi có sự cố xảy ra, và nhanh chóng đặt hàng lại thiết bị thay thế hoặc phụ tùng thay thế phù hợp.

Hanspeter Reist, Trưởng bộ phận Dự án & Quá trình
ARA Thunersee

Thách thức

Trong tiến trình của một dự án, nhà máy xử lý nước thải đã tối ưu hóa các quá trình bảo trì liên quan đến công tác quản lý tài liệu.Mục tiêu là để giới thiệu một ứng dụng trực tuyến nhằm hỗ trợ việc lên kế hoạch bảo trì một cách đơn giản.Các kỹ sư vận hành đã lựa chọn Cổng thông tin điện tử W@M.Khi được tích hợp vào hệ thống kiểm soát, nền tảng dữ liệu trực tuyến sẽ hoàn toàn phù hợp với nguyên lý hoạt động.Luôn cập nhật các thông tin về công nghệ đo lường đã lắp đặt sẽ giúp tối ưu hóa công tác bảo trì và ghi nhận dữ liệu.

Giải pháp của chúng tôi

Đầu tiên, công tác kiểm toán được thực hiện để ghi dữ liệu các thiết bị đo lường vào Cổng thông tin điện tử W@M.Các kỹ thuật viên hỗ trợ dịch vụ thực hiện đánh giá độc lập với nhà cung cấp về tầm quan trọng của thiết bị đối với các quá trình (nguy cơ phải sửa chữa)Ma trận về mức độ rủi ro mang đến cái nhìn tổng quan về các thiết bị đo, về việc phụ tùng thay thế hay thiết bị thay thế nào cần được mua dự trữ sẵn.Điều này giúp giảm đáng kể chi phí lưu kho và chuẩn hóa linh kiện thiết bị Endress+Hauser.

Việc tích hợp vào hệ thống kiểm soát

Ngay khi dữ liệu đã được ghi vào Cổng thông tin điện tử W@M, kết nối đến hệ thống kiểm soát sẽ được thiết lập, các điểm đo được nối với dữ liệu phù hợp.Chương trình hiển thị sẽ cho phép nhà máy xử lý nước thải Thunersee nhanh chóng xác định thiết bị đo và truy cập thông tin cần thiết.Chỉ cần nhấp chuột là Khách Hàng có thể có được tài liệu hướng dẫn vận hành, thông tin đặt hàng, báo cáo bảo trì, phần mềm trình điều khiển hoặc phụ tùng thay thế phù hợp và luôn được cập nhật nhờ kết nối trực tuyến với cơ sở dữ liệu của Endress+Hauser.

Tổng quan cập nhật về công nghệ đã được lắp đặt

Cổng thông tin điện tử W@M cung cấp cho nhà máy xử lý nước thải Thunersee mọi thông tin minh bạch về công nghệ đã được lắp đặt và cơ sở đáng tin cậy về việc lên kế hoạch cho công tác bảo trì và các tác vụ cần dự toán ngân sách như thay mới hoặc tái cấu trúc.Tất cả dữ liệu đều được cập nhật và có tính khả dụng cao, công tác này hỗ trợ đáng kể cho việc liên lạc với đội ngũ hỗ trợ dịch vụ của Endress+Hauser, luôn sẵn sàng hỗ trợ Khách Hàng trong trường hợp cần thiết.

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn