Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Endress+Hauser Liquid Analysis – quality liquid analysis production

Endress+Hauser Liquid Analysis production competence

Your reliable partner for liquid analysis

With over 40 years of experience and application expertise, we are your ideal partner in liquid analysis. We constantly focus on research & development, state-of-the-art production technologies and a high level of automation. Our production philosophy, calibration concept and certifications are standardized in all production facilities worldwide - so no matter where you are, you always get the same high quality, innovative devices.

Liên hệ

  • Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG

    Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG

    Dieselstraße 24

    70839 Gerlingen

    Đức

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn