Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Hội nghị

Lắng nghe các diễn giả chính trong ngành công nghiệp

Hội nghị về ngành công nghiệp tạo cơ hội giúp chúng tôi thảo luận chi tiết hơn về các vấn đề thách thức mà Khách Hàng đang đối mặt – không giống như các hội nghị, triển lãm thương mại hoặc triển lãm khác. Khách Hàng cũng sẽ lắng nghe các diễn giả chính trong ngành công nghiệp và tham gia các phiên thảo luận bàn tròn, hội thảo tương tác và sự kiện thiết lập và xây dựng mạng lưới mối quan hệ chính thức.

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Lợi ích mang đến

 • Cơ hội thiết lập và xây dựng mạng lưới mối quan hệ

  Tận dụng các cơ hội thiết lập và xây dựng mạng lưới mối quan hệ rộng rãi

 • Thảo luận có chiều sâu

  Tham gia thảo luận chi tiết cùng với các chuyên gia

 • Hội thảo tương tác

  Khách Hàng có thể chìm đắm trong các chủ đề tại hội thảo tương tác

Hình ảnh

Diễn giả chính tại hội nghị ©Endress+Hauser

Lắng nghe các bài phát biểu quan trọng thú vị về ngành công nghiệp và gặp gỡ chúng tôi trực tiếp tại hội nghị.

Thảo luận các vấn đề thách thức với các chuyên gia của chúng tôi tại một trong những hội nghị. ©Endress+Hauser

Tận dụng cơ hội để thảo luận chi tiết hơn về các vấn đề mà Khách Hàng đang đối mặt với các chuyên gia của chúng tôi tại một trong những hội nghị trong ngành công nghiệp.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn