Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Boiler water side applications

Steam module 2: Boiler water side applications

On the water side, already pre-heated feedwater is heated up to its boiling point and then converted to gaseous steam. Part of the water will leave the boiler as blowdown in order to keep the salinity inside the boiler within its limits. Find out how we can help you to increase safety, availability, improve efficiency and reduce cost.

Ngày tháng
23.04.2020
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
Boiler applications ©Endress+Hauser

Boiler applications

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn