Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Drinking water safety

How can drinking water safety be ensured?

A quick look at the most common disinfection methods used today, an introduction to the different applications (e.g. water distribution; seawater disinfection etc.) and a look at our product portfolio.

Ngày tháng
03.07.2018
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
Drinking water ©Endress+Hauser

Drinking water

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn