Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

EtherNet/IP

Data anytime, anywhere

EtherNet/IP enables the deployment of standard Ethernet technology for industrial automation applications while enabling Internet and enterprise connectivity. Get an impression how this technology helps you maximizing engineering efficiency, reducing system integration cost and minimizing commissioning time while getting richer data for decision making.

Ngày tháng
04.04.2017
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
EtherNet/IP ©Endress+Hauser

EtherNet/IP

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn