Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Promag W

Full bore electromagnetic flowmeter without inlet/outlet runs

Typical electromagnetic flowmeters requires more spaces for installation points which may challenge to you. At Endress+Hauser, we have developed the world’s first electromagnetic flowmeter for unrestricted measurement – Proline Promag W with the 0 x DN full-bore option. It eliminates all your concerns about inlet and outlet runs, turbulent flow profiles or pressure loss due to measuring tube restrictions while delivering best measuring performance.

Ngày tháng
18.06.2021
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
Promag W ©Endress+Hauser

Promag W

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn