Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Raman: Cell Culture Process Monitoring and Feed Control

Raman Spectroscopy for Cell Culture Process Monitoring and Multi-Feed Control

GlaxoSmithKline has embedded Raman spectroscopy as a key PAT tool in R&D for media composition prediction and feeding regimen control and is currently transferring Raman to clinical and commercial manufacturing sites. Attend this live session to learn about the power of Raman for not only real-time process monitoring, but also implementing feedback control for product quality

Ngày tháng
08.10.2019
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
Raman Spectroscopy ©Kaiser Optical Systems Inc

Raman Spectroscopy

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn