Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Raman back-to-basics

Raman back-to-basics: Understanding the features of a complete Raman spectroscopy solution

In this introductory and educational online seminar, we will examine the underlying principles of Raman spectroscopy, how to collect a Raman signal, and what is needed to create a complete, highly effective Raman solution.

Ngày tháng
18.06.2020
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
Raman spectroscopy ©Endress+Hauser

Raman spectroscopy

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn