Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Raman spectroscopy for glucose control

Raman spectroscopy for glucose control of commercial cell culture processes - featuring Biogen

This presentation will describe Biogen’s past efforts and strategic direction as it relates to in-line Raman spectroscopy for cell culture operations and how we intend to leverage its capability beyond metabolite monitoring and glucose feedback control to become an essential element of our Advanced Process Control efforts.

Ngày tháng
03.06.2020
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
Raman Spectroscopy ©Endress+Hauser

Raman Spectroscopy

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn