Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Density measurement: Promass Q

Superior inline density performance (0,1 kg/m³) independent of fluctuating process conditions

Density is one of the most prominent parameters to classify physical properties of crude oil and refined products and chemicals. Learn how Promass Q allows a continuous density measurement around the clock and without time-consuming and costly sampling! Exceeding the accuracy and repeatability achieved in real world conditions by other inline meters.

Ngày tháng
19.05.2020
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
Promass Q ©Endress+Hauser

Promass Q

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn