Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Gas flow measurement in power plants

Gas flow measurement in power plants – Increase safety and reduce cost

This online seminar will cover the relevant gas flow applications in modern power plants, including natural gas (e.g in Combined Cycle Power Plants), hydrogen for generator cooling and combustion air measurement. Discussing industry observations, we will suggest optimum solutions for each measuring point.

Ngày tháng
23.09.2020
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
Gas flow measurement ©Endress+Hauser

Gas flow measurement