Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Hydrogen in the Oil & Gas industry

The hydrogen eco-system

Hydrogen carries energy and is a potential asset to minimize the CO2 footprint. This seminar explains the hydrogen eco-system, segments in value chain and portfolio from Endress+Hauser.

Ngày tháng
15.09.2020
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
Hydrogen in Oil & Gas ©Endress+Hauser

Hydrogen in Oil & Gas