Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

iTHERM TrustSens

The world’s first self-calibrating thermometer

Endress+Hauser has developed the world's first self-calibrating temperature sensor technology specifically designed for hygienic applications that require strict compliance to FDA regulations and GMP rules. The new thermometer offers the highest level of process reliability and system availability through permanent inline self-calibration, thus eliminating the risk of non-compliance during production. Join us to explore more about iTHERM TrustSens!

Ngày tháng
31.08.2021
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn