Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Multipoint temperature profiling

Innovative and reliable multipoint temperature profiling in hydro processing units

Multipoint temperature sensors are used to monitor optimum heat distribution, preventing hotspots and premature catalyst deactivation under high-temperature, high-pressure and corrosive conditions. What about invasiveness of the probe? More catalyst = more throughput. How to increase that?

Ngày tháng
30.06.2020
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
Multipoint temperature sensors

Multipoint temperature sensors