Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Optimizing chlorine measurements

Clean water is critical to our public health

The water that we drink must be properly disinfected to ensure it is safe for consumption. Free and Total Chlorine Analytical Systems ensure water safety and quality, and are compliant with EPA standards.

Ngày tháng
21.01.2021
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
Chlorine Panel ©Endress+Hauser

Chlorine Panel

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn