Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Increase process safety and avoid water hammer

Increase process safety and avoid water hammer in your steam line with Prowirl 200 vortex flowmeters

In this online seminar you’ll learn about proven robustness, resistance to vibration, temperature shocks and water hammer as well as wet steam detection and industry-compliant two-wire technology. It’s a must for those with steam lines in your plant!

Ngày tháng
15.08.2017
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
Avoid water hammer ©Endress+Hauser

Avoid water hammer

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn